Privacy Statement

 1. Privacy
  Als u contact heeft met Weldingon, legt  Weldingon een aantal gegevens van u vast. Hieronder leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan. Deze privacyverklaring geeft weer hoe  Weldingon uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens  Weldingon verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Deze afspraken gelden voor alle klanten van  Weldingon en/of gebruikers van producten, diensten en websites van Weldingon.
 1. Verkrijgen persoonsgegevens
   Weldingon verkrijgt uw persoonsgegevens op de volgende manieren:
 • U verstrekt zelf telefonisch of per e-mail uw persoonsgegevens aan  Weldingonvoor de uitvoering van de overeenkomst (de dienst).
 • U heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier voor het inplannen van een afspraak.
 1. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
   Weldingon verwerkt uw persoonsgegevens voor uitvoering van de overeenkomst, marketingdoeleinden, verbetering van onze website en om u nog beter van dienst te kunnen zijn.  Weldingon verwerkt uw persoonsgegevens op grond van:
 • de noodzakelijkheid van de verwerking van uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst (de door u afgenomen dienst);
 • uw toestemming;
 • de noodzakelijkheid van de verwerking van uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichting om 7 jaar lang onze administratie te bewaren;
 • het gerechtvaardigd belang van  Weldingon om u nieuwsbrieven, herinneringen aan onderhoudsbeurten, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om marketingacties uit te voeren.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die  Weldingon verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens Doeleinden
Naam (inclusief initialen) Voor de juiste aanhef in onze digitale berichten en voor de facturering van afgenomen diensten en/of producten.
Adres (zakelijk en privé) Om contact met u op te kunnen nemen, om de afgenomen dienst uit te kunnen oefenen en voor de facturering van afgenomen diensten en/of producten.
Functie of beroep Voor de juiste aanhef en om onze digitale berichten aan u te kunnen personaliseren.
Titel(s) Voor de juiste aanhef.
E-mailadres Om contact met u op te kunnen nemen en onze digitale berichten te kunnen versturen.
Telefoonnummer, mobiele nummer Om contact met u op te kunnen nemen.
Geslacht Voor de juiste aanhef.
Bedrijf of organisatie Om de afgenomen dienst uit te kunnen oefenen en om de facturen aan de juiste bedrijf/organisatie te adresseren.
Data van afspraken Om de afgenomen dienst uit te kunnen voeren en om u tijdig te wijzen op onderhoudsbeurten.
Klikgedrag op basis van IP-adressen (dus niet op naam) Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt  Weldingongebruik van Google Analytics.
 1. Bewaartermijn
  Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wettelijke administratieplicht tot 7 jaar na de afronding van de dienst bewaard. Verder worden uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerkt tot het moment dat u  Weldingon informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of  Welding onstopt met het versturen van nieuwsbrieven, digitale herinneringen voor onderhoudsbeurten of andere digitale mailings.
 2. Uw rechten
  Onderaan elke digitale mailing die u van  Weldingon ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken. Daarnaast hebt u het recht  Weldingon te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.
 3. Uw persoonsgegevens en derden
   Weldingon deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. In onderstaand schema zijn de instanties beschreven waar  Weldingon mee werkt.  Weldingon heeft een verwerkersovereenkomst met deze instanties zodat zij dezelfde rechten waarborgen.
Instantie Doeleinden
Google Voor het bijhouden van klikgedrag. Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Voor het inplannen van afspraken.
Mailchimp Om u op de hoogte te houden van periodieke onderhoudsbeurten en overige gerelateerde e-mails.
Exact Voor het bijhouden van onze administratie.
WerkbonApp Voor het inplannen van onze monteurs.
FeedbackCompany Voor het onpartijdig beoordelen van onze dienstverlening.
 1. De veiligheid van uw persoonsgegevens
   Weldingon heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 2. Wijzigingen in deze privacyverklaring
   Weldingon behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.alphaventilatie.nl/privacy-statement. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.
 3. Anonymize IP
  Uw IP adres is geanonimiseerd en veilig. Alle IP adressen worden vanaf nu anoniem via Google Analytics verzameld.

Tijd voor een kop koffie?

Contact

Heb je vragen? Wij helpen graag verder! Gebruik één van de hieronder genoemde manieren om contact met ons op te nemen. Wij nemen binnen twee werkdagen contact met je op om je vraag te beantwoorden en je een passende oplossing te bieden.

Weldingon Lasservice V.O.F.
Houtzagerijstraat 19
5451 HZ Mill
KvK: 82583250

Bank: NL19 INGB 0006 6416 56
G-rekening: NL58 INGB 0990 3578 21

Bel ons WhatsApp E-mail

Service en contact


info@weldingon.nl
Bel: +31 85 212 910 9

Newsletter


Terms Privacy Cookies